Om denna webbplats

Stiftelsen för rättsinformation har sammanställt fem kvalitetskrav för avsändare av  juridiska databaser och analyser.

  • Krav 1: Att få veta vem som står bakom

Lagar.se ägs och drivs av ATDT Sweden Aktiebolag, som har sitt säte i Stockholm.

  • Krav 2: Att få veta vad databasen innehåller

Databasen innehåller referat av texte som publiceras av annan media.

  • Krav 3: Att få veta hur databaserna uppdateras

Databasen uppdateras löpande, men manuellt, av webbplatsens redaktion.

  • Krav 4: Att få veta villkoren för användning av informationen

Det är gratis att besöka och läsa innehållet på Lagar.se. Ej godkänd reproduktion eller spridning av upphovsrättskyddat material är förbjudet enligt lag.

  • Krav 5: Att få veta hur information om användarna skyddas

Lagar.se samlar inte in någon använd identifierbara information, bortsett från den anonymiserade data som våra tredjepartsverktyg för webbanalys samlar in. Se vår privacy policy.